Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

De zorginhoudelijke kwaliteit wordt inhoudelijk gemeten met een jaarlijkse cliëntervaringsmeting op basis van de Consumer Quality Index (CQI). Deze meting wordt verzorgd door de onafhankelijke auditorganisatie Triqs, dat op dezelfde onafhankelijke wijze ook een medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoert. De rapportages zijn openbaar.

Het onderzoek door instituut Triqs wordt uitgevoerd in navolging van de Kwaliteitswet, waarin staat vermeld dat alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) elk jaar een cliëntervaringsonderzoek met de CQI systematiek moeten uitvoeren. Het laatste onderzoek dateert uit april 2019. Cliënten geven op basis van een groot aantal vragen gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. De volledige rapportage kunt u hier inzien.

Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

  • Mensgericht
  • Professioneel
  • Betrokken en toegewijd team
  • Aansluitend bij leefwereld van cliënten
  • Onafhankelijk getoetst op kwaliteit

Cliënttevredenheid

Ik ben hier tot rust gekomen. Ik heb in andere voorzieningen een plek gehad en ik heb op straat geleefd, dat te vergelijken is met een oorlogssituatie, daar komt niemand goed uit. Het blijft je altijd achtervolgen. Maar hier heb ik mijn eigen huis en mijn eigen atelier en door de gezamenlijke maaltijden op het steunpunt krijg ik weer nieuwe contacten. Met behulp van de zorg heb ik weer regelmaat en meer structuur in mijn leven.
HvW, woont sinds december 2019 bij Izeboud Zorg