Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

De zorginhoudelijke kwaliteit wordt inhoudelijk gemeten met een jaarlijkse cliëntervaringsmeting op basis van de Consumer Quality Index (CQI). Deze meting wordt verzorgd door de onafhankelijke auditorganisatie Triqs, dat op dezelfde onafhankelijke wijze ook een medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoert. De rapportages zijn openbaar.

Het onderzoek door instituut Triqs wordt uitgevoerd in navolging van de Kwaliteitswet, waarin staat vermeld dat alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) elk jaar een cliëntervaringsonderzoek met de CQI systematiek moeten uitvoeren. Het laatste onderzoek dateert uit september 2022. De volledige rapportage kunt u hier inzien.

Ontevreden of een klacht indienen?

Izeboud Zorg neemt jouw mening, wens of klacht zeer serieus. Het helpt ons om ons werk te verbeteren. U kunt ten alle tijden contact opnemen met de betreffende medewerker of leidinggevende. Komt u er niet uit, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris. Het indienen van een klacht is ook mogelijk zonder melding aan de directe zorgverlener.

Vertrouwenspersoon

Irma van der Hoek
Telefoon: 0633854786
Email: irmavanderhoek@hotmail.com

Klachtenfunctionaris

Wij maken gebruik van een externe klachtenfunctionaris bij het CBKZ. Onze cliënten en medewerkers kunnen hier met klachten terecht.

Dit kan telefonisch, digitaal (e-mail) of per post.

Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ)

Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
Telefoon: 0183-682829
Email: info@cbkz.nl

De klachtenfunctionaris streeft ernaar om binnen enkele (werk)dagen telefonisch contact op te nemen met de klager. De informele klachten kunnen ofwel op zeer korte termijn worden afgehandeld of ofwel ze kennen een lang(er) traject alvorens een afsluit bericht kan worden verzonden. Zodra er sprake is van een formele klacht, geldt er een wettelijke termijn van zes weken (eenmalig eenzijdig door de zorgaanbieder te verlengen met vier weken).

Is uw klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie, waar Izeboud Zorg bij is aangesloten:

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissiezorg.nl

Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

  • Mensgericht
  • Professioneel
  • Betrokken en toegewijd team
  • Aansluitend bij leefwereld van cliënten
  • Onafhankelijk getoetst op kwaliteit

Cliënttevredenheid

Ik ben hier tot rust gekomen. Ik heb in andere voorzieningen een plek gehad en ik heb op straat geleefd, dat te vergelijken is met een oorlogssituatie, daar komt niemand goed uit. Het blijft je altijd achtervolgen. Maar hier heb ik mijn eigen huis en mijn eigen atelier en door de gezamenlijke maaltijden op het steunpunt krijg ik weer nieuwe contacten. Met behulp van de zorg heb ik weer regelmaat en meer structuur in mijn leven.
HvW, woont sinds december 2019 bij Izeboud Zorg