Zorg vanuit ons hart

Mensgerichte benadering vanuit de relatie

Izeboud Zorg is een professionele organisatie voor kleinschalige geestelijke gezondheidszorg voor (jong) volwassenen. Wij kiezen met heel ons hart voor een mensgerichte aanpak.

Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

  • Mensgericht
  • Professioneel
  • Betrokken en toegewijd team
  • Aansluitend bij leefwereld van cliënten
  • Onafhankelijk getoetst op kwaliteit

Wat doen we?

Heb jij behoefte aan het beroep kunnen doen op 24 uur zorg in jouw nabijheid om samen met ons te werken aan herstel en re-integratie in de maatschappij?

Izeboud Zorg is een professionele organisatie voor kleinschalige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor (jong) volwassenen. Izeboud Zorg biedt 24 uurszorg aan mensen met een psychiatrische zorgvraag, veelal met dubbelproblematiek. Incidenteel is deze dubbelproblematiek een koppeling tussen lichtverstandelijke beperking en verslaving. De leveringsvorm is een contract met het Zilveren Kruis Zorgkantoor, namelijk Zorg in Natura. Het pakket bij deze leveringsvorm is een Volledig Pakket Thuis.

Cliënten over Izeboud Zorg

Ik ben hier tot rust gekomen. Ik heb in andere voorzieningen een plek gehad en ik heb op straat geleefd, dat te vergelijken is met een oorlogssituatie, daar komt niemand goed uit. Het blijft je altijd achtervolgen. Maar hier heb ik mijn eigen huis en mijn eigen atelier en door de gezamenlijke maaltijden op het steunpunt krijg ik weer nieuwe contacten. Met behulp van de zorg heb ik weer regelmaat en meer structuur in mijn leven.

Sinds maart 2017 woon ik bij Izeboud Zorg. Nadat ik afgekickt ben, ben ik daar gekomen. Ik heb sindsdien geen druppel meer gedronken. Daar hebben ze me goed mee geholpen. Ze zeggen dat ik best trots mag zijn op mezelf. Ik vind de zorg liefdevol, spontaan en begripvol. We spreken en behandelen elkaar op basis van normen, waarden en respect. Dat vind ik belangrijk net als openhartigheid, dat vind ik ook belangrijk. Zo kun je een goede verstandhouding opbouwen

Kwaliteit

De kwaliteit van Izeboud Zorg wordt jaarlijks getoetst door het Keurmerkinstituut, een onafhankelijke organisatie gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en organisaties.

Izeboud Zorg heeft een WTZA-vergunning. Deze vergunning legt meer nadruk op de kwaliteit van zorg en kent geen automatisch toegelaten instellingen meer, zoals voorheen met de WTZI-toelating.