Zorg vanuit ons hart

Mensgerichte benadering vanuit de relatie

Izeboud Zorg is een professionele organisatie voor kleinschalige geestelijke gezondheidszorg voor (jong) volwassenen. Wij kiezen met heel ons hart voor een mensgerichte aanpak.

Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

  • Mensgericht
  • Professioneel
  • Betrokken en toegewijd team
  • Aansluitend bij leefwereld van cliënten
  • Onafhankelijk getoetst op kwaliteit

Wat doen we?

Izeboud Zorg biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een verstandelijke beperking, autisme, persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische, psychosociale of gedragsproblemen.

Daarnaast kunnen we ook 24-uur ambulante zorg verzorgen. De ambulante zorg omvat ook het verzorgen van een indicatieaanvraag, of een begeleidingsplan en jobcoaching.

Cliënten over Izeboud Zorg

Ik ben hier tot rust gekomen. Ik heb in andere voorzieningen een plek gehad en ik heb op straat geleefd, dat te vergelijken is met een oorlogssituatie, daar komt niemand goed uit. Het blijft je altijd achtervolgen. Maar hier heb ik mijn eigen huis en mijn eigen atelier en door de gezamenlijke maaltijden op het steunpunt krijg ik weer nieuwe contacten. Met behulp van de zorg heb ik weer regelmaat en meer structuur in mijn leven.

HvW, woont sinds december 2019 bij Izeboud Zorg

Sinds maart 2017 woon ik bij Izeboud Zorg. Nadat ik afgekickt ben, ben ik daar gekomen. Ik heb sindsdien geen druppel meer gedronken. Daar hebben ze me goed mee geholpen. Ze zeggen dat ik best trots mag zijn op mezelf. Ik vind de zorg liefdevol, spontaan en begripvol. We spreken en behandelen elkaar op basis van normen, waarden en respect. Dat vind ik belangrijk net als openhartigheid, dat vind ik ook belangrijk. Zo kun je een goede verstandhouding opbouwen

AvW, woont sinds maart 2017 bij Izeboud Zorg

Kwaliteit

De kwaliteit van Izeboud Zorg wordt regelmatig getoetst door het Keurmerkinstituut, een onafhankelijke organisatie gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en organisaties. De meest recente toetsing (audit) dateert van oktober 2019.