Kwaliteit

Kwaliteit

Onafhankelijke toetsing van zorgkwaliteit

De kwaliteit van Izeboud Zorg wordt regelmatig getoetst door het Keurmerkinstituut, een onafhankelijke organisatie gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en organisaties. De meest recente toetsing (audit) dateert van september 2022.

Het Keurmerkinstituut over de audit: “Het doel van de audit is om na te gaan of het managementsysteem voldoet aan de norm, geschikt is voor implementatie van wet- en regelgeving en contractuele eisen, en effectief is in de realisatie van de organisatiedoelen. Ook is nagegaan of onderzoeken en rapporten van toezichthoudende instanties adequaat worden opgevolgd. Tijdens de audit is het managementsysteem getoetst bij de primaire processen woonbegeleiding en bij de ondersteunende processen beleid, aansturing, kwaliteit, HRM, ICT, inkoop, planning en administratie. Verder zijn getoetst de actualiteit van het toepassingsgebied (scope) en eventuele uitsluitingen, het correcte gebruik van het certificaat (incl. logo), en de implementatie van eerder geaccordeerde maatregelen.”

Inhoudelijk concludeert het Keurmerkinstituut: “De organisatie heeft gereageerd op de feiten. De analyses van oorzaak en omvang hadden voldoende diepgang. De genomen maatregelen sluiten daar in voldoende mate op aan. De getroffen corrigerende maatregelen m.b.t. eerder geïdentificeerde afwijkingen zijn doeltreffend. Het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet in goede mate aan de norm, is geschikt voor implementatie van wet- en regelgeving en contractuele eisen, en is effectief in de realisatie van de organisatiedoelen. Het advies is om het certificaat te verlengen.”

Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris

De vertrouwenspersoon van Izeboud Zorg is: Irma van der Hoek, irmavanderhoek@hotmail.com 06-33854786

Wij maken gebruik van een externe klachtenfunctionaris bij het CBKZ. Onze cliënten en medewerkers kunnen hier met klachten terecht.

www.cbkz.nl

Geschillencommissie

Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie. Ons aansluitbewijs kunt u hier bekijken.

Privacyreglement

Wij nemen uw privacy serieus. Ons reglement rondom privacy kunt u hier bekijken en ons reglement rondom datalekken bekijkt u hier.

Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

  • Mensgericht
  • Professioneel
  • Betrokken en toegewijd team
  • Aansluitend bij leefwereld van cliënten
  • Onafhankelijk getoetst op kwaliteit

Cliënttevredenheid

Ik ben hier tot rust gekomen. Ik heb in andere voorzieningen een plek gehad en ik heb op straat geleefd, dat te vergelijken is met een oorlogssituatie, daar komt niemand goed uit. Het blijft je altijd achtervolgen. Maar hier heb ik mijn eigen huis en mijn eigen atelier en door de gezamenlijke maaltijden op het steunpunt krijg ik weer nieuwe contacten. Met behulp van de zorg heb ik weer regelmaat en meer structuur in mijn leven.
HvW, woont sinds december 2019 bij Izeboud Zorg

Over ons

Izeboud Zorg is een professionele organisatie voor kleinschalige geestelijke gezondheidszorg voor (jong) volwassenen. Wij kiezen met heel ons hart voor een mensgerichte aanpak. Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid  zijn de kernbegrippen voor die aanpak

Meer weten