Wat doen we?

Ambulante geestelijke gezondheidszorg

Izeboud Zorg biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een verstandelijke beperking, autisme, persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische, psychosociale of gedragsproblemen.

Izeboud Zorg kan ook 24-uur ambulante zorg verzorgen. De ambulante zorg omvat ook het verzorgen van een indicatieaanvraag, of een begeleidingsplan en jobcoaching.

Momenteel helpt Izeboud Zorg zo’n twintig cliënten in voorzieningen voor beschermd wonen. Alle cliënten wonen in individuele appartementen. De zorgverlening van Izeboud Zorg is ook beschikbaar voor mensen die thuis in een beschermdwonenomgeving verblijven.

Izeboud Zorg beschikt over een eigen atelier, waar creatieve dagbesteding wordt verzorgd.

Izeboud Zorg is bewust kleinschalig. Zo kunnen we de kwaliteit van zorg beter monitoren en garanderen.  Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid  zijn de kernbegrippen voor onze aanpak. We kiezen bewust en consequent voor een relatie tussen degenen die zorg behoeven en hun ondersteuners/begeleiders.

Bekostiging van deze zorg, via Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ) vindt plaats vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB). Daarnaast is het ook mogelijk om buiten deze formele bekostigingsstructuren om ambulante begeleiding aan huis te verzorgen (€ 65,- p/u).

Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

  • Mensgericht
  • Professioneel
  • Betrokken en toegewijd team
  • Aansluitend bij leefwereld van cliënten
  • Onafhankelijk getoetst op kwaliteit

Over ons

Izeboud Zorg kent een betrokken, toegewijd team. De medewerkers bieden hulp, steun en zorg vanuit een relatie met cliënten

Meer weten