Wat doen we?

24 uurszorg in Beschermd Wonen

Izeboud Zorg is een professionele organisatie voor kleinschalige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor (jong) volwassenen. Izeboud Zorg biedt 24 uurszorg aan mensen met een psychiatrische zorgvraag, veelal met dubbelproblematiek. Incidenteel is deze dubbelproblematiek een koppeling tussen lichtverstandelijke beperking en verslaving.

De leveringsvorm is een contract met het Zilveren Kruis Zorgkantoor, namelijk Zorg in Natura. Het pakket bij deze leveringsvorm is een Volledig Pakket Thuis. Cliënten met een indicatie, afgegeven door het CIZ, voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunnen bij ons terecht.

Izeboud Zorg is een kleinschalige organisatie en biedt Beschermd Wonen. Alle cliënten wonen in individuele appartementen rondom de gezamenlijke ontmoetingsplek in Nieuwegein. Na verloop van tijd kan een cliënt in aanmerking komen voor een urgentie via Beter Wonen en uitstromen in een woning op eigen naam. Izeboud Zorg is ook beschikbaar voor de cliënten die al een eigen woning hebben en ondersteuning nodig hebben.

Izeboud Zorg is bewust kleinschalig. Zo kunnen we de kwaliteit van zorg beter monitoren en garanderen. Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn de kernbegrippen voor onze aanpak. We kiezen bewust en consequent voor een relatie tussen degenen die zorg behoeven en hun ondersteuners/begeleiders.

Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

  • Mensgericht
  • Professioneel
  • Betrokken en toegewijd team
  • Aansluitend bij leefwereld van cliënten
  • Onafhankelijk getoetst op kwaliteit

Over ons

Izeboud Zorg kent een betrokken, toegewijd team. De medewerkers bieden hulp, steun en zorg vanuit een relatie met cliënten

Meer weten